De VN dansen in Xinjiang naar het pijpen van Xi / De Groene


Beijing – Chili’s oud-president Michelle Bachelet is als ’s werelds hoogste mensenrechtenautoriteit een ervaringsdeskundige. Haar vader, een Chileense luchtmachtgeneraal die medewerker was van president Allende, werd na de coup van Pinochet opgepakt en doodgemarteld. Zijzelf en haar moeder ervoeren foltering en ballingschap aan den lijve. Als chef van de VN-commissie voor de mensenrechten staat ze haar mannetje. Maar bij haar bezoek aan de Chinese provincie Xinjiang, waar ze de gruwelijke behandeling van de Oeigoeren en andere moslims had moeten onderzoeken, heeft ze zich laten inpakken door de Chinese leider Xi Jinping. Ze durfde haar strak geregisseerde bezoek zelfs geen onderzoek te noemen.


Buitenlanders die het fijne willen weten van Chinese wantoestanden mogen alleen komen als ze manipuleerbaar zijn. Een delegatie van de Wereldgezondheidsorganisatie werkte vorig jaar aan het handje van de autoriteiten een programma af dat met een serieus onderzoek naar de bron van corona niets te maken had. Diplomaten van landen die het machtige China te vriend willen houden, moslimlanden inbegrepen, zijn welkom in Xinjiang. Daar applaudisseren ze voor toneelstukjes van gelukkige Oeigoeren. En nu heeft ook Bachelet naar Xi’s pijpen gedanst.


Uit gehackte politiefiles blijkt dat Xi zelf de terreurgolf tegen de Oeigoeren heeft ontketend. Concentratiekampen, hersenspoeling, martelingen, gedwongen sterilisatie, dwangarbeid, culturele genocide: het is allemaal waar. Bachelet zei er bijna niets over. Ze noemde de kampen scholen voor beroepsonderwijs, alsof ze een Chinese regeringswoordvoerder was. Op haar persconferentie kwamen de meeste vragen van Chinese media. Die wilden weten wat ze dacht van de schending van de mensenrechten in de VS.


Oeigoerse activisten voelen zich verraden, westerse regeringen zijn verontwaardigd. Het aanzien van de VN heeft een knauw gekregen. Bachelet staat onder zware druk om het rapport van haar commissie over de terreur tegen de Oeigoeren, dat ze onder Chinese pressie al een half jaar heeft achtergehouden, nu te publiceren, of anders af te treden.


Bachelets lafheid is verklaarbaar. Ze kan niet tegen Xi op. Diens project voor een nieuwe, pro-Chinese wereldorde omvat immers ook het ombuigen van binnenuit van de oude, pro-westerse orde. China krijgt steeds meer greep op de VN. Drie van de vijftien VN-organisaties worden tegenwoordig geleid door een Chinees. China is grootfinancier van de volkerenorganisatie en haar vredesmacht. Kennelijk geldt ook voor Bachelet: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
zondag 19 juni 2022

Klik hier