Ingezonden brief: Heeft China echt de sociaaldemocratie ontdekt? / Argus


Genuanceerd stuk van Tom Pauka over China’s ontdekking van de sociaaldemocratie (Argus 126). Het grootscheepse programma Gemeenschappelijke Welvaart is inderdaad bedoeld om de schrikbarende ongelijkheid te verkleinen. Maar waar gaat het Xi Jinping om? Niet om sociale rechtvaardigheid, maar om een verruiming van de binnenlandse markt en vooral om het voorkomen van sociale onrust, volksopstanden en het verlies van legitimiteit van de Communistische Partij. Vervelend dus voor Xi dat hij dit pseudo-sociaaldemocratische project kortgeleden voor onbepaalde tijd in de ijskast heeft moeten zetten. In de huidige crisis is er geen ruimte voor. En vooral: de vermogenden die het programma zouden moeten financieren moeten er niks van hebben. Onder hen zijn de leden van de ‘rode aristocratie’, de honderd communistische families die de economische en politieke dienst uitmaken. De gemeenschappelijke welvaart zal zich waarschijnlijk beperken tot een door de Partij opgezet liefdadigheidsprogramma, te financieren door de grote bedrijven. De groepen die van die afgedwongen barmhartigheid zullen profiteren, worden uiteraard geselecteerd door de Partij.


Jan van der Putten
zondag 05 juni 2022

Klik hier