De veiligheidswet raast door Hongkong / De Groene Amsterdammer


In de wereld


De veiligheidswet raast door Hongkong


Jan van der Putten


29 september 2021 – verschenen in nr. 39


 


Hongkong – In Hongkong zijn orde en rust hersteld. De chaos is voorbij, er wordt weer geregeerd, de wet wordt weer geëerbiedigd. Dat vertellen de autoriteiten in Hongkong en Beijing, en ze hebben gelijk. Ruim een jaar na de invoering van de nationale veiligheidswet wordt er niet meer geprotesteerd of betoogd. Niemand durft meer op te komen voor vrijheid en democratie, want critici worden opgepakt. De politieke overname van de Britse ex-kolonie door Beijing gaat heel snel. De wereld heeft deze verkrachting van het principe ‘één land, twee systemen’, dat Hongkongs verhouding tot China definieerde, kennelijk geaccepteerd.


De nationale veiligheidswet moet in Hongkong hetzelfde effect hebben als de repressie in Tibet, Xinjiang en, als het aan China’s leider Xi Jinping ligt, binnenkort ook Taiwan: gelijkschakeling met het Han-Chinese China van de Communistische Partij. De nieuwe wet treft iedereen die zich volgens het gezag schuldig maakt aan terrorisme en ondermijning, samenspant met buitenlandse machten of Hongkong wil afscheiden van China. De werkelijke vijand is iedere vorm van pluralisme. Tot nu toe zijn met een beroep op de veiligheidswet ruim 140 mensen gearresteerd: politici van de oppositie, democratievoorvechters, studentenleiders, mensenrechtenactivisten, krantendirecteuren, journalisten. Ze kunnen levenslang krijgen.


De veiligheidswet pakt ‘anti-Chinese’ personen en groepen aan. Veel organisaties ontbinden zichzelf om arrestatie vóór te zijn: de grootse vakcentrale, de grootste docentenbond, mensenrechtenorganisaties, democratische bewegingen, zelfs de club die steun gaf aan gevangenen. Waarschijnlijk zullen de Hongkongse journalistenbond en de bond van ziekenhuispersoneel spoedig volgen. Binnenkort zullen de ‘patriotten’ het rijk alleen hebben. Het patriottisch brevet wordt uitsluitend uitgereikt door de Partij. Uiteraard kunnen alleen patriotten kandidaat zijn voor bestuursfuncties in Hongkong. Bij de districtsverkiezingen in 2019 stemde negentig procent op een democratische kandidaat.


In Hongkong worden nu ook ideeën vervolgd. Kritische publicaties over China zijn niet meer te krijgen, boekwinkels zijn gesloten. Het onderwijs is aangepast aan de eisen van de Partij. De morele kwezelarij heeft nu ook Hongkong bereikt: met de coronacrisis als excuus zijn de Gay Games geschrapt. De herdenking van het Tiananmen-bloedbad is verboden. Organisatoren zijn opgepakt. Het aan het bloedbad gewijde 4 Juni Museum is door de politie overvallen. Afgelopen zterdag heeft het organiserend comité zichzelf ontbonden.
zondag 03 oktober 2021

Klik hier