Israëlische ultraorthodoxen zijn ontredderd door corona / De Groene AmsterdammerIn de wereld


Israëlische ultraorthodoxen zijn ontredderd door corona

Jan van der Putten


– verschenen in nr. 21 


Jeruzalem – De ene rabbijn had hun opgedragen meer te bidden, de andere dat ze in de verkiezingen op Verenigd Thora-Jodendom moesten stemmen of minstens drieduizend sjekel moesten doneren. Dat zou hun gegarandeerd immuun maken voor het coronavirus. Het is anders uitgepakt. Zeventig procent van de infectiegevallen in Israël behoort tot een groep die tien, hooguit twaalf procent van de bevolking uitmaakt: de ultraorthodoxen, de haredim.


Dankzij drastische maatregelen heeft het virus relatief weinig Israëliërs getroffen, met tot afgelopen zondag 271 doden en 16.608 geïnfecteerden. Dat was niet de verdienste van minister Yaakov Litzman van Volksgezondheid. Deze leider van Verenigd Thora-Jodendom zag in de pandemie de aankondiging van de komst van de Messias op Pesach. Hijzelf liep een besmetting op tijdens een dienst in zijn synagoge, die volgens een besluit van zijn eigen ministerie dicht had moeten zijn.


De haredim wonen met velen in kleine huizen dicht op elkaar. Hun vele religieuze diensten en plechtigheden vieren ze massaal. Ze leven in sociale afzondering, weten vaak niet wat er in de wereld gebeurt en volgen klakkeloos hun rabbijnen. Makkelijke prooien voor het virus dus. Veel haredim zagen in de lockdown, het samenscholingsverbod en de sluiting van synagogen en religieuze scholen een duivels seculier complot om alles te vernietigen wat hun heilig is. Menige rabbijn weigerde die maatregelen uit te voeren. Verzaking van de godsdienstige verplichtingen vonden ze gevaarlijker dan het virus.


Het heeft heel wat overredingskracht en de inzet van militairen gekost om ze tot rede te brengen. Tot hun verbazing kwamen de soldaten die de straten leeg moesten houden dagelijks langs om eten te brengen. Maar nog altijd komen haredim in drommen naar huwelijken, begrafenissen en religieuze feesten. En in ultraorthodoxe wijken krijgen militairen, politieagenten en medische professionals nog altijd stenen en beledigingen als ‘nazi’s’ naar het hoofd geslingerd.


Het virus lijkt te wijken, de ultraorthodoxe wereld blijft ontredderd achter. Veel haredim verwijten de extremistische rabbijnen hun religieuze verblinding, waardoor hun volgelingen haarden van besmetting werden en de brede antipathie tegen alle ultraorthodoxen nog verder werd aangewakkerd. De haredim discussiëren hevig over de vraag waarom God hen zo gruwelijk heeft gestraft. Dat is, verkondigde een rabbijn, omdat in Gods ogen onze zonden zwaarder zijn dan dezelfde zonden van seculieren. Een van de zwaarste zonden zou zijn begaan door ultraorthodoxe vrouwen omdat ze wufte pruiken dragen.


zaterdag 23 mei 2020

Klik hier