Wereldmacht China: wensdenken en onbegrip / Kiwanis Apeldoorn Het Loo


WERELDMACHT CHINA: WENSDENKEN EN ONBEGRIP


In recordtijd heeft China zich vrijwel vanuit het niets ontwikkeld tot supermacht. Het herrezen Rijk van het Midden trekt zich niets aan van de overtuiging die westerse leiders en opinieleiders jarenlang hebben uitgedragen. China is niet democratisch geworden; China heeft de westerse wereldorde niet omhelsd; China is niet geworden als wij… integendeel.


De westerse politiek tegenover China is de afgelopen decennia gebaseerd geweest op misvattingen en wensdenken. Machthebber Xi Jinping rekent daar ongenadig mee af. China is niet de verwachte aanwinst voor het Westen geworden, maar de grote tegenspeler. In de huidige strijd tussen Amerika en China om de wereldhegemonie blijft het wanbegrip over China floreren. Zal deze aanvaring uitlopen op een oorlog? Kennis over wat de nieuwe wereldmacht werkelijk drijft is urgenter dan ooit.


DR. JAN VAN DER PUTTEN


Jan van der Putten studeerde klassieke talen en was van 1968 tot 2003 correspondent in verschillende landen. Hij werkte voor onder andere NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en radio- en tv-actualiteitenrubrieken. In 2003 richtte hij het bureau Eyes on China op. Over China schreef hij elf boeken. Het laatste (2019) is Fabels over China: Hardnekkige westerse misvattingen over de nieuwe wereldmacht.




dinsdag 05 november 2019

Klik hier