Wereldmacht China: Wensdenken en onbegrip / Stichting Winterlezingen Elburg


Wereldmacht China: wensdenken en onbegrip


In recordtijd heeft China zich vrijwel vanuit het niets ontwikkeld tot een supermacht. Het herrezen Rijk van het Midden trekt zich niets aan van de overtuiging die westerse leiders en opinieleiders jarenlang hebben uitgedragen.

China is niet democratisch geworden, integendeel; China heeft de westerse wereldorde niet omhelsd, integendeel; China is niet geworden als wij, integendeel. De westerse politiek tegenover China is de afgelopen decennia gebaseerd geweest op misvattingen en wensdenken. Machthebber Xi Jinping rekent daar ongenadig mee af.

China is niet de verwachte aanwinst voor het westen geworden, maar de grote tegenspeler. In de huidige strijd tussen Amerika en China om de wereldhegemonie blijft het onbegrip over China floreren. Zal deze aanvaring uitlopen op een oorlog? Kennis over wat de nieuwe wereldmacht werkelijk drijft is urgenter dan ooit.

Spreker: Dr. Jan van der Putten
Dr. Jan van der Putten studeerde klassieke talen in Leiden en Parijs. Van 1968 tot 2003 was hij correspondent in achtereenvolgens Frankrijk, Griekenland, Latijns-Amerika, Italië, het oostelijk Middenlandse-Zeegebied en China.
Hij werkte voor o.a. NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en radio- en tv-actualiteitenrubrieken. In 2003 richtte hij het bureau Eyes on
China op. Hij schrijft (o.a. in De Groene en Argus) en spreekt voor de radio en in het land regelmatig over China en Israël. Over China schreef hij elf boeken.
Het laatste (2019) is Fabels over China: Hardnekkige westerse misvattingen over de nieuwe wereldmacht.

Website (met dagelijks nieuws en achtergronden over China):
janvanderputten.com
zaterdag 11 januari 2020

Klik hier