De Allergrootste Roerganger / De Groene Amsterdammer


God in China - De partij heeft het laatste woord

De Allergrootste Roerganger

Rond 2030 zal China de grootste christelijke natie van de wereld zijn. Dat confronteert de communistische partij met een enorme uitdaging: hoe houden we de religie onder controle?

door Jan van der Putten

GOD HEEFT BEZIT genomen van China. Bijna driekwart eeuw atheïsme, dialectisch materialisme, godsdienstvervolging en antiwesterse campagnes heeft niet geholpen. De explosieve groei van het aantal gelovigen stelt de communistische partij voor een oud probleem. Want de keizers zijn gegaan, de communisten zijn gekomen, maar de religieuze kwestie is nooit weg geweest. Ze dreigt volgens de partij zelfs onbeheersbaar te worden. Aan die brandende kwestie is dit jaar een speciaal partijconclaaf gewijd, voorgezeten door president Xi Jinping zelf. Het antwoord begint zich al af te tekenen. De partij gaat zich fel weren tegen ‘buitenlandse infiltratie via religieuze middelen’, en de godsdiensten moeten worden voorzien van ‘Chinese karakteristieken’.
Xi Jinping grijpt daarbij terug op een aloud principe uit de keizertijd, dat is blijven gelden onder het atheïsme dat sinds 1949 staats­godsdienst is: religie is een staatszaak, de hoogste leider van de staat heeft het laatste woord.
Het volkrijkste land van de wereld heeft maar één autochtone religie, het taoïsme, dat sommigen meer als een filosofie dan als een godsdienst zien. Laozi, de wellicht fictieve stichter van het taoïsme, predikte een terugkeer van de mens tot zijn natuurlijke staat als miniradertje in de kosmische harmonie. Het andere grote filo­sofische systeem, het confucianisme, is een sociaal-­ethisch-politieke leer en geen godsdienst. ­Boeddhisme, christendom en islam zijn import, net als het marxisme trouwens. China’s enige echte inheemse godsdienst is de volks­religie, die nog veel ouder is dan taoïsme en confucianisme. Zij wordt, gemengd met taoïstische elementen, door honderden miljoenen mensen gepraktiseerd.

Lees verder op http://www.groene.nl/artikel/de-allergrootste-roerganger#
vrijdag 26 augustus 2016

Klik hier