Israëls omstreden Nederlandse vriend / De Groene Amsterdammer


Jeruzalem – Op een feestje in Jeruzalem vroeg een Israëlische zakenman of het in Nederland nog wel te harden is, met dat groeiende antisemitisme en al die moslims daar.

door Jan van der Putten 07-10-2015
Gelukkig was er één politicus tegen de moslimterreur opgestaan. Hij was in Tel Aviv bij een lezing van die politicus geweest. Hij stond helemaal achter diens oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict: stuur de Palestijnen allemaal naar Jordanië, want dat is hun land en hier hebben ze niets te zoeken. Ja, Geert Wilders is bij ultrarechts in Israël razend populair.

Wie betaalt Wilders’ kruistocht tegen de islam? De paar tipjes die tot nu toe van die sluier zijn opgelicht hebben niemand in Israël verbaasd. Wilders blijkt een lieveling van joods-Amerikaanse neocons die van de strijd tegen de islam hun levenswerk hebben gemaakt. Zo is Wilders’ strafproces betaald door Daniel Pipes, de stichter-directeur van het Middle East Forum, dat vooral bekend staat om zijn geharnaste anti-islamtaal. Een andere krijgslustige financier is kampioen haatzaaier David Horowitz. Zijn David Horowitz Freedom Center riep Wilders in 2008 uit tot de man van het jaar. President Obama ziet hij haast als een verrader van de westerse beschaving. Toespraken van Wilders in Amerika en daaraan verbonden beveiligingskosten zijn betaald door Horowitz. Zijn organisatie blijkt nu ook de Stichting Vrienden van de pvv te hebben gesubsidieerd. Vanwege de Wet financiering politieke partijen heeft stichtingsvoorzitter Wilders het ontvangen bedrag, 18.110,69 euro, moeten opgeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie van die opgave door het ministerie is opgepikt door de pro-Palestijnse site The Electronic Intifada.

De opruiende geschriften van Pipes en Horowitz en de gepeperde uitspraken van Wilders zijn voor het extreem-rechtse bevolkingsdeel van Israël, met Netanyahu aan de macht, bijna hetzelfde als de bijbel: een geopenbaarde, dus onweerlegbare waarheid. De rest van de Israë­liërs had liever een andere voorvechter gewild dan de polariserende Nederlander. Zijn verzet tegen ritueel slachten en zijn toenadering tot het Front National ruim ­voordat Marine Le Pen haar antisemitische vader wegbonjourde, bleven in Israël niet onopgemerkt. Maar wat Wilders volgens redelijk denkende Israëliërs volkomen heeft gediskwalificeerd was het minder-minder-Marokkanen-incident, en vooral zijn opmerking: ‘Dan gaan we dat regelen.’ Want hoe werd destijds het verdwijnen van een andere ongewenste bevolkingsgroep ook al weer ‘geregeld’?
vrijdag 09 oktober 2015

Klik hier