Xi Jinping: Mao 2.0? / Technische Universiteit Delft


Gastcollege in het Studium Generale.

Sinds de verbranding van de confucianistische boeken 2200 jaar geleden, heeft de Chinese overheid altijd het denken van haar onderdanen willen controleren. Onder de huidige leider Xi Jinping is het toezicht op denken en doen aanzienlijk verscherpt. Strenge internetcensuur, controle op de sociale media en NGO’s, maar ook arrestaties van activisten, dissidenten, advocaten en intellectuelen, zijn aan de orde van de dag. Botsen die maatregelen niet met de idealen van de “Chinese Droom” die Xi Jinping zijn land als ideaal voorhoudt? De droom van een machtig, welvarend, hoog ontwikkeld China dat economisch is geïntegreerd in de wereld en internationaal wordt gerespecteerd? Hoe is dit streven te rijmen met het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting en andere vrijheden? De verklaring van deze paradox moeten we zoeken in de Chinese traditie. Of de aanpak van Xi Jinping zal werken is onzeker, maar het is verkeerd om bij voorbaat te concluderen dat het een mislukking wordt.
donderdag 10 september 2015

Klik hier