Inleiding van 'Marcel in een militaire en financiële wereld' door Wim Dierckxsens


Van een belangrijke zaak in onze samenleving, de casino-economie, zijn we nauwelijks op de hoogte. Van oorlogseconomie al helemaal niet. Op scholen wordt er nauwelijks over gesproken, waardoor jongeren worden afgehouden van wat er werkelijk in de wereld omgaat. Eigenlijk geldt hetzelfde voor volwassenen. Terwijl specialistische boeken voor het grote publiek onleesbaar zijn en het Militair-Financieel-Complex de media in zijn greep houdt, dwingt de milieucrisis ons te zoeken naar een alternatieve economie. Dit is tegen de ‘mainstream’ invaren. Dankzij Marcel in een militaire en financiële wereld krijgen jong en oud voorgehouden wat er werkelijk in de wereld omgaat.


Uit het boek

"Welnu", ging opa verder, "de Verenigde Staten waren het eerste land dat vanwege dit continue innovatieproces kampte met dalende winstpercentages op hun investeringen. West Europa volgde op enige afstand. Het resultaat was dat eind jaren zestig, begin jaren zeventig het winstpercentage over de bedrijfsinvesteringen in het Westen een dalende tendens vertoonde. Japan kwam later ingestapt in die concurrentiestrijd. Om een inhaalslag te maken was het land erop uit zo snel mogelijk de laatste technologie te bemachtigen. Japan werd al snel wereldkampioen in het inkorten van de levensduur van technologie. Kort voor 1990 gold Japan als het land van de toekomst. De gemiddelde levensduur van de in Japan in gebruikte technologie kwam duidelijk onder die van de andere geïndustrialiseerde landen te liggen. Vanaf dat moment kwam het land in een crisis terecht, waar het nog steeds niet uit is."

Marcel begon in te zien waarom het kapitaal de civiele economie heeft verlaten. De casino-economie en de oorlogseconomie zijn daar dus het gevolg van, overdacht hij. Dit was hem eerder helemaal niet duidelijk. "Om die reden is natuurlijk de civiele economie naar de lageloonlanden in het zuiden getrokken", zei hij tegen zijn opa. Die glimlachte. "Ja", zei hij, "en daarom lijkt het ook alsof de hoge lonen de schuld hebben. China was tot voor kort dan ook het grootste paradijs van lage lonen. Maar ook in China zal het fenomeen zich herhalen." De Nederlandse journalist en Chinakenner Jan van der Putten geeft aan dat China niet zozeer innovatief bezig is maar juist de laatste technologie weet te kopiëren of binnen te halen en vooral verbeteringen in de toepassing ervan aanbrengt. Wellicht gaat China nog sneller dan Japan die inhaalslag maken.
zondag 10 november 2013

Klik hier