Persbericht over de verschijning van 'China, wereldleider?'


Jan van der Putten in debat over de toekomst van China

Op 11 juni presenteert journalist Jan van der Putten zijn nieuwe boek China, wereldleider? In dit boek gaat hij in op een vraagstuk dat voor de hele wereld van belang is: wat zal er gebeuren met China? Wordt het herrezen Rijk van het Midden de nieuwe wereldleider, zoals velen in het Westen voetstoots aannemen? Zal het de wereldmacht delen met de Verenigde Staten? Zal het bewind van de communistische partij aan de overweldigende binnenlandse problemen ten onder gaan?

Niemand weet hoe China tevoorschijn zal komen uit een dubbele crisis: het spaak lopen van het eigen groeimodel en de stagnatie van de wereldeconomie. Toch zien de meeste schrijvers over de toekomst van China slechts één scenario.

China, wereldleider? stelt een diagnose van de cruciale problemen en situaties en bespreekt drie scenario's. Welke van de scenario's werkelijkheid gaat worden hangt af van de hervormingen die de nieuwe Chinese leiders zullen uitvoeren of juist nalaten. De gewaarschuwde lezer telt voor drie.

De boekpresentatie vindt plaats in Spui25 om 20:00 uur. Jan van der Putten gaat in discussie over de toekomst van China aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Debatleider is Chinakenner Garrie van Pinxteren.
dinsdag 11 juni 2013

Klik hier