Zakendoen met China, deel I (derde editie)


Twaalfdelige schriftelijke praktijkcursus onder redactie van dr. Jan van der Putten.
Les I: Algemene Inleiding, door Jan van der Putten

Deze leergang gaat over zakendoen met China. Waarom is dit eerste deel dan gewijd aan algemene wetenswaardigheden over dat land? Wat hebben die met zaken te maken? Zaken zijn zaken: geldt dat niet voor de hele wereld, dus ook voor China? Ja en nee. Alle zakenmensen van de wereld zijn uit op de groei en de bloei van hun bedrijf. Maar de manier waarop zij hun doel proberen te bereiken, kan heel verschillend zijn. De Nederlandse zakencultuur, en de Westerse in het algemeen, is heel anders dan de Chinese. De Chinese waarden, gewoontes en denktrant verschillen immers vaak grondig van de onze. Die specifieke Chinese manier van denken en doen geldt ook voor het zakenleven. Om succesvol zaken te kunnen doen met China moet een westerling daarom enige algemene kennis hebben van China en de Chinezen. Daarbij gaat het om vragen als: Wat voor land is China? Wat voor mensen wonen er? Hoe zijn de politieke en sociale verhoudingen? Wat voor geschiedenis hebben ze achter de rug? En wat zal de toekomst hun brengen?

Het is natuurlijk volstrekt onmogelijk om in dit korte bestek volledig te zijn. Daarvoor is China veel te groot, veel te gevarieerd en veel te rijk aan geschiedenis. Maar we kunnen wel enkele hoofdlijnen aangeven, en waar mogelijk verbindingen leggen met het heden. Daarmee willen we duidelijk maken waarom het belangrijk is dat een Westerse zakenman iets meer over China weet dan dat het een kolossaal land is en dat je er je visitekaartje met twee handen moet aanreiken.


Uitgeverij Euroforum, Eindhoven

vrijdag 23 maart 2007

Klik hier