Chinese tekens


Mets en Schilt/Van Halewyck | ISBN 9789053303412 | Paperback | 292 p. | 2008 | € 18,00 | Foto's: Dominique Landau

China is een land van contrasten tussen oud en nieuw: het land heeft met daverend succes de markteconomie omhelsd, maar blijft trouw aan haar aartsvader Mao Zedong, BMW’s botsen er op ossenkarren en Chinezen gebruiken een telraam om de uitkomst van hun rekenmachine te checken. In “Chinese tekens” gaat Jan van der Putten dieper in op deze complexiteit en een aantal typische Chinese fenomenen. Hoe gaan Chinezen om met gevoel en seksualiteit? Waarom gedragen ze zich zo roekeloos in het verkeer? Wat zit er achter hun wrede omgang met dieren? En het éénkindbeleid, waar zal dat op uitlopen?

'Jan van der Putten schetst de recente ontwikkelingen met speels gemak. Dankzij zijn voormalige correspondentschap voor de Volkskrant en zijn huidige directeurschap van ‘Eyes on China’, een zakelijk-cultureel bemiddelingsbureau, kan hij op een ruime China-ervaring bogen. In Chinese tekens weet hij met vaak komische snapshots te verbeelden hoe het oude en het nieuwe China soms recht tegenover elkaar staan, zoals wanneer een boer in een vliegtuig de deur open wil doen om zijn fluim kwijt te raken. Hij ruimt ook verscheidene hoofdstukken in om de Chinezen als mens te typeren.
‘Waarom zijn Chinezen zo koel? Waarom tonen ze hun gevoelens niet? Hebben ze wel gevoel, die Chinezen?’ Op dergelijke vragen, die hij vaak van westerse zakenlieden te horen krijgt, gaat Van der Putten geduldig in. Chinezen hebben wel gevoel, licht hij ten overvloede toe, maar tonen dat op andere manieren – die hij vervolgens invoelend duidt met raadpleging van Confucius en hedendaagse deskundigen.'
Mark Leenhouts in de Volkskrant, 7 augustus 2008

'Dit boek geeft een adequate en goed leesbare journalistieke beschrijving van enkele sociaal-culturele aspecten van de huidige (voornamelijk stedelijke) Chinese maatschappij. Aan de orde komen o.a. de een-kind-politiek, de omgang met dieren, Mao Ze Dong, het gedrag in het verkeer en seksualiteit. Soms geeft Van der Putten niet alleen een beschrijving, maar zoekt hij ook naar een mogelijke verklaring van het gedrag van de Chinezen. Een boek dat verder gaat dan een reisverslag. Met enkele zwart-witfoto's en literatuuropgave.'
Henk Hazenbosch in NBD/Biblion

'Verrassend beeld van China in nieuw boek van Jan van der Putten. (...) Uit deze (...) tekens rijst een verrassend beeld op, waardoor de lezer veel meer begrijpt van deze 21 procent van de mensheid.'
Athena's Boekhandel

'Waarom blijft China zo’n dictatoriaal bestuurd land, nu het communisme er als ideologie heeft afgedaan? Omdat niet deze ideologie, maar een diepgewortelde traditie er garant staat voor blijvende onvrijheid van burgers. Het is een van de opmerkelijke standpunten van Jan van der Putten in zijn boek ”Chinese tekens”.'
Ab Jansen in Reformatorisch Dagblad, 3 september 2008

'Jan van der Putten (...) zorgt dat de lezer de Chinezen beter leert kennen.'
China Netwerk Guanxi.nu

'Chinese tekens gaat in op thema's die ons als westerlingen opvallen: Chinezen tonen geen emoties, denken wij vaak. Van der Putten legt vervolgens op onderhoudende wijze uit hoe dat te verklaren is, en ook dat dit cliche niet altijd klopt. Idem met onderwerpen als: waarom gaan Chinezen in onze ogen zo wreed om met dieren, en hoe zit het met de eenkindpolitiek, en de positie van vrouwen? Vlot geschreven, zoals natuurlijk ook te verwachten van een ervaren journalist.'
Geledraak.nl
www.geledraak.nl/html/page1723.asp

Zie voor België:
www.vanhalewyck.be/index.php?page=bookDetail&id=440&writer=440
maandag 02 juni 2008

Klik hier