Eternal Spring / Filmclub De Groene


Bespreking van de animatiedocumentaire Eternal Spring van de Canadese filmmaker Jason Loftus over de meest vermetele verzetsdaad van de spirituele beweging Falun Gong.


-----------------


Ze willen alleen maar deugdzaam en gezond leven, ze geloven in waarheid, compassie en tolerantie, en toch worden ze nog altijd meedogenloos vervolgd. Ze, dat zijn de leden van de Chinese spirituele beweging Falun Gong. Over haar meest spectaculaire verzetsdaad gaat Eternal Spring. Prachtig en aangrijpend, deze animatiedocumentaire, maar ook onbevredigend. Want we komen maar weinig te weten over Falun Gong zelf en de motieven van de Communistische Partij om haar uit te roeien, en helemaal niets over de bedenkelijke ontwikkeling die de beweging heeft doorgemaakt (...)
maandag 01 mei 2023 - woensdag 31 mei 2023

Klik hier